Hakkımızda

HAKKIMIZDA

2006 yılından bu yana çeşitli sektörlerde mühendislik, müşavirlik ve taahhüt konusunda edinmiş olduğumuz tecrübeleri daha ileri safhalara ve sektöre hizmet etmek amacı ile 2013 yılında Getkon Endüstriyel Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında firmamızı kurduk.

Akaryakıt depolama tesisleri başta olmak üzere endüstriyel tesislerin mühendisliği, danışmanlığı ve müteahhitliği konularında uzmanlaşmış, imalat sektöründe birçok ürünün tasarımında ve üretiminde bulunmuş tecrübeli mühendislik kadromuz ile sizlerin projelerinizde de çözüm ortağınız olmayı hedefliyoruz.

GETKON kısaca;

Müşterinin düşüncelerine öncelik tanıyan ve müşteri odaklı,

Zamanında ve kaliteli hizmet veren,

Esnek ve duyarlı yapısı ile,

Pozitif düşünen ve öngörülü bir kurumdur.

GETKON, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemine göre çalışmalarını sürdürmekte olup, entegre bir kalite yönetim sistemi şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYON

Getkon Endüstriyel olarak kalite bilinci, takım anlayışı ve sürekli gelişime açık dinamik yapımızla, çevre koruma ve yenilenebilir enerji konularında son teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayan, hatta müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaktır.

VİZYON

Çevre koruma ve yenilenebilir enerji konularında en son teknolojileri takip edip, müşteri, çalışan, paydaş ve işbirliği yaptığı diğer tüm kuruluşların memnuniyetini hedefleyerek sunduğu ekonomik çözümlerle, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da yüklenici ve tedarikçi olarak lider bir firma olmaktır.

KALİTE

Akaryakıt depolama tesisleri, proses borulama, akışkan nakil hatları, alt yapı işleri, imalat ve endüstriyel tesislerin mühendislik, müşavirlik, dizayn, projelendirme, imalat ve montajı konusunda;

Müşterilerimizin istek ve beklentilerini müşteri şartlarına uygun şekilde karşılayarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini sağlamak,

Tedarikçilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmak,

Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak,

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,

Sürekli gelişimi gündemimizde tutarak şirketimizin başarısını ve rekabet gücünü arttırmak,

Uluslararası güncel standartları sürekli olarak takip ederek hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesini sağlamak,

temel politikamızdır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Firmamız;

İçinde bulunduğu projelerin taahhüt faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, ziyaretçilerini ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer insanları, önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazalarından korumayı, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesini sağlamaktadır;

Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almak,

Her seviyede programlı eğitimler ve periyodik denetimler ile çalışanların bilinç düzeyini yükseltmek,

Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,

Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek gerekli tedbirleri almak/ riskleri ortadan kaldırmak/ azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,

Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışmalarımızı "Sıfır İş Kazası" temel prensibine göre yürütmek.

ÇEVRE

Akaryakıt depolama tesisleri ve endüstriyel tesisler gibi konular üzerinde çalışmakta olduğumuz sektörlere yönelik;

Doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi kendine görev kabul ederek, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacı ile gerekli tüm önlem ve uygulamaları yapmayı kendine hedef edinmiştir.

Bu politikayı uygulamak için kendine sistem oluşturmuştur;

Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.

Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.

Tüm çalışanlarına ve alt yüklenicilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.

Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.

Çevre performansını sürekli geliştirmeyi amaç edinir.

Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.

Geri dönüşüm veya kazanım konularında gerekli önlem ve çalışmaları yapar.