Akaryakıt depolama tesisleri ve endüstriyel tesisler gibi konular üzerinde çalışmakta olduğumuz sektörlere yönelik;

         Doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi kendine görev kabul ederek, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacı ile gerekli tüm önlem ve uygulamaları yapmayı kendine hedef edinmiştir.

 

           Bu politikayı uygulamak için kendine sistem oluşturmuştur;

  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışanlarına ve alt yüklenicilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi amaç edinir.
  • Doğal kaynakların tüketimlerini azaltan metotları kullanır.
  • Geri dönüşüm veya kazanım konularında gerekli önlem ve çalışmaları yapar.

Kuruluşumuz sizlere verdiği hizmetler ile iş tecrübesini ve iş referansını arttırarak bugüne kadar geçmişten gelen başarılarının üstüne başarı ekliyerek hizmetlerinin kalitesini yükselterek elde ettiğin başarılarının üstüne başarı eklemektedir. Getkon endüstriyel günümüzde kaliteli işçilik isteyen çelik kumlama ve çelik boyama yani kumlama ve boyama işlerinde sizlere kaliteli hizmetlerini sunmaktadır. Çelik boyama ve kumlama dikkat sabır ve el işçiliği kriterlerinin yüksek olduğu ortamlarda yapılmaya elverişli bir iştir. Getkon bu hizmeti yani kumlama ve boyama hizmetini özel atalyölerinde bu konuda deneyim sahibi kariyerini belirli bir noktaya getirmiş işçiler ile hizmetinize sunmaktadır. Getkon endüstriyelin sunduğu kumlama ve boyama, çelik kumlama, çelik boyama hizmetlerinin ne olduğunu bu işlerin neden gerek olduğunu anlatmaya çalışalım.

Çelik yapılar oksijen ile etkileşime geçtiğinde yapı içerisinde oksitlenme oluşur ve bu oksitlenme çelik yapının çürümesine sebep olur. Bu halk arasında paslanma olarak bilinir, paslanma büyük yapılarda temeldeki çelik yapının çürümesine ve bakımsızlık durumunda yapının çökmesine bundan dolayıda oluşacak maddi ve manevi kayıbın oluşmasına neden olacak potansiyel kazadır.

Çelik yapı boyamadan yani çelik boyama işlemini gerçekleştrimeden önce çelik yapının her türlü yağ, boya ve kimyasal maddelerden arındırılması gerekmektedir. Çelik yapının yağ, boya ve kimyasal maddelerden temizleme işlemini en verimli şekilde yapılması yani çelik yapının temizlenmesi için en uygun yöntem çelik kumlama yöntemidir.

 Getkon endüstriyel çelik yapılarınız boyanması için çelik kumlama yöntemi ile çelik yapınızı temizler ve çelik boyama hizmeti ile çeliklerinizi paslanmaya karşı çelik boyama işlemini gerçekleştirir.